Ribar

Višejezični rječnik za ribarsku struku


Višejezični rječnik za ribarsku strukuPredstavljamo vam knjigo, ki jo je napisal namiznoteniški prijatelj iz sosednje hrvaške Krešimir Fašaić.

 

PDF: 

Odoo • Text and Image

POČASTNI ČLAN ZNANSTVENOG VIJEĆA AGROONOMSKOG SVEUČILIŠTA U BRNU
Priznanje Krešimirju Fašaiću